Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie

Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

dokument do pobrania 

 


 

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 w Szkole Podstawowej w Kleszczelach

plik do pobrania 

 


 Więcej o inicjatywie tutaj

 


 

 


 

 

 

  


 

Informacja

Nabożeństwa dziękczynne dla uczniów i nauczycieli z okazji zakończenia bieżącego roku szkolnego odbędą się w niedzielę, 28 czerwca:

- w kościele pw. św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach po niedzielnej mszy świętej o godz. 11:00,

- w cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Kleszczelach po niedzielnej liturgii.   

 


 

Wydanie świadectw na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

26 czerwca 2020 r. - piątek

 

   1100  Klasa VIII

   1200   Klasa IV 

 

29 czerwca 2020 r. - poniedziałek

 

     900   Klasa V

   1000  Klasa VI

   1100  Klasa VII

 

 

30 czerwca - wtorek

     800   -  1000    Klasa 1 

   1000    -  1200  Klasa 3

 

1 lipca - środa

 

     900   -  1100    Klasa 2 


 

Uczniowie i rodzice kl. IV- VIII

Harmonogram konsultacji od dnia 8 do 10 czerwca 2020 r.

 harmonogram do pobrania

 

Kl. VIII

9 czerwca 2020 r. (wtorek)

900 -1030 – język polski (sala 201)

1045 -1215 – język polski (sala 201)

1230- 1330 – język angielski (sala 201), język rosyjski (sala 101)

 

Kl. VII

10 czerwca 2020 r. ( środa)

855- 940  - fizyka (sala 201)         

950-1035 – matematyka (sala 201),   plastyka (sala 101)

1045- 1130 – chemia (sala 201)

1140-1225 – język angielski (sala 201)

1235- 1320 – biologia (sala 201),  historia (sala 101)

1330- 1415 – język polski (sala 201)

1420 – 1505 – język rosyjski (sala 201)

 

Kl. V

8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

855- 940  - geografia (sala 201)

950-1035 – biologia (sala 201)

1045- 1130 – historia (sala 201)

1140-1225 – język polski (sala 201)

1235- 1320 – matematyka (sala 201)

1330- 1415 – język angielski (sala 201)

 

Kl. IV

8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

1140 – 1225 – matematyka (sala 101)

1235 – 1320 – historia (sala 101)

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach - Sławomir Treszczotko

 

 

Warunki udziału ucznia w konsultacjach

 1. Uczeń i wszyscy domownicy są zdrowi.
 2. Nikt z domowników nie odbywa kwarantanny, nie przebywa w izolacji.
 3. Rodzic zapewnia dziecku środki ochrony osobistej.
 4. Uczeń nie może zabierać z domu zbędnych przedmiotów.
 5. Transport uczniowi zapewniają rodzice.
 6. Rodzice są świadomi ryzyka związanego z możliwym zachorowaniem dziecka.
 7. W razie zaistnienia takiej potrzeby uczniowi będzie dokonany pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
 8. W podejrzenia zachorowania rodzic powinien niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły.

Zasady wchodzenia uczniów do szkoły i przebywania w szkole podczas konsultacji

1. Do budynku szkoły wchodzimy wejściem obok sali gimnastycznej.

2. Po wejściu obowiązkowa dezynfekcja rąk.

3. W szatni wskazane korzystanie z różnych boksów.

4. Obowiązkowe zachowanie dystansu społecznego 2 metry pomiędzy osobami.

5. Nie wymieniamy się zeszytami, przyborami, posiadanymi przedmiotami między sobą.

6. Często myjemy ręce, obowiązkowo z mydłem i wycieramy papierowym ręcznikiem.

7. Podczas kasłania czy kichania zasłaniamy usta i nos.

8. Wypożyczanie lub zwracanie książek zgodnie z regulaminem znajdującym się obok drzwi wejściowych do biblioteki, nie wchodzimy do biblioteki.

  

Szkoła zapewnia uczniowi warunki przebywania określone w wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora sanitarnego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach – Sławomir Treszczotko

  


 

Informacja skierowana do rodziców uczniów kl. I-III w związku z planowaną organizacją
zajęć opiekuńczo-wychowawczych od 25 maja 2020 r.

 1. Godziny odbywania zajęć 800 - 1300
 2. Transport dziecka zapewniają rodzice.
 3. Dziecko i wszyscy domownicy powinni być zdrowi, bez objawów koronawirusa.
 4. Nikt z domowników nie odbywa kwarantanny, nie przebywa w izolacji.
 5. Rodzic zapewnia sobie i dziecku środki ochrony osobistej podczas wejścia do szkoły.
 6. Uczeń nie może zabierać z domu zbędnych przedmiotów, np. zabawek.
 7. Inne upoważnione osoby przyprowadzające i odbierające dziecko muszą być zdrowe, bez objawów koronawirusa.
 8. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecku w razie zaistnienia takiej potrzeby.
 9. W przypadku zaistnienia objawów chorobowych u dziecka, rodzic niezwłocznie odbiera dziecko ze szkoły.
 10. Podczas pobytu w szkole będzie obowiązywał ścisły reżim sanitarny ograniczający kontakty społeczne.  
 11. Nieprzestrzeganie przez ucznia reżimu sanitarnego będzie skutkowało brakiem możliwości udziału ucznia w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych.
 12. Obowiązkowa dezynfekcja rąk wchodzących do szkoły dzieci i dorosłych.
 13. Wejście do szkoły i wyjście ze szkoły drzwiami przy sali gimnastycznej.
 14. Szkoła zapewnia uczniom warunki przebywania określone w wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.
 15. Rodzice są świadomi ryzyka związanego z możliwym zachorowaniem dziecka.
 16. Istnieje możliwość zapewnienia obiadów.

Po zapoznaniu się z wymienionymi zasadami rodzic/prawny opiekun dziecka wyraża akceptację na piśmie.

Kryteria przyjęcia ucznia:

W pierwszej kolejności, gdy oboje rodzice pracują zawodowo,

W drugiej kolejności, gdy jeden rodzic pracuje zawodowo.

 Zgłoszenia proszę składać telefonicznie nr 856818116 w godz. 800-1500 do dnia 21 maja 2020 r. do godz. 1000

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach - Sławomir Treszczotko

 


 

Uwaga rodzice i nauczyciele!

 

      W związku ze stanem epidemiologicznym w kraju Szkoła Podstawowa w Kleszczelach pozostaje zamknięta do dnia 24 maja 2020 r.

W dalszym ciągu obowiązuje nauczanie zdalne.

     Szkoła posiada laptopy do użyczenia w przypadku awarii posiadanego przez rodzica lub nauczyciela sprzętu komputerowego.

Kontakt: tel. 856818116 lub e- mail: kleszczele@fr.pl

                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach – Sławomir Treszczotko


 Uwaga rodzice!

           Od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa w Kleszczelach będzie prowadziła zdalne nauczanie. Wychowawcy klas przekażą Państwu loginy i hasła do strony internetowej: portal.office.com za pomocą której będziemy komunikować się. Po pierwszym logowaniu się na tej stronie można zmienić otrzymane hasło dostępu. Każdy nauczyciel może prowadzić nauczanie zdalne przy pomocy innych dostępnych i bezpiecznych środków komunikowania się po uprzednim poinformowaniu rodziców.

Nauczyciele klas I-III będą prowadzić nauczanie poprzez kontakt telefoniczny i e-mail z rodzicami/ opiekunami uczniów.

Oceny uczniów za postępy w nauce będą widoczne w dotychczasowym dzienniku elektronicznym.

W razie pytań i wątpliwości proszę konsultować się z nauczycielem danego przedmiotu.

Apel do rodziców

Proszę monitorować na bieżąco wykonywanie obowiązków uczniowskich przez dzieci i młodzież.

Należy zadbać, aby dzieci i młodzież w bezpiecznych dla zdrowia przedziałach czasowych przebywali przy monitorach ekranowych.

Proszę uniemożliwić uczniom korzystanie z nieuprawnionych stron internetowych i zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

                                                                                                                      Kleszczele, dn. 23.03.2020 r.

                                                                                                    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach.

PILNE!!!

Zarządzenie nr 2/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia zajęć

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku zarządzam co następuje:

§ 1. Od dnia 12 marca 2020 r.  do dnia 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Kleszczelach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dnia 12 i 13 marca 2020 r. będą prowadzone wyłącznie zajęcia opiekuńcze.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.

  

                                                                   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

    Sławomir Treszczotko

Informacja!

Można już korzystać z platformy zdalnego nauczania Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, która znajduje się pod adresem portal.office.com. Kolejne przedmioty w poszczególnych klasach są dołączane systematycznie. Hasła dostępu będą rozsyłane Rodzicom poprzez komunikator e-dziennika.