Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Informacja

W dniach 24 i 25 listopada 2020 r. Pani Anna Salińska- Szymczuk będzie przebywała na urlopie okolicznościowym. W związku z tym w wymienionych dniach nie będzie prowadziła zajęć.

Kleszczele, dn. 23.11.2020 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach – Sławomir Treszczotko


 

Informacja dla uczniów i rodziców kl. VIII oraz nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych

 

W dniu 25 listopada 2020 r. (środa) odbędą się konsultacje według poniższego harmonogramu:

900 – 1030język polski w grupie od 1 do 6 numeru zgodnie z zapisami w dzienniku lekcyjnym (sala 210)

900 – 1030matematyka w grupie od 7 do 13 numeru zgodnie z zapisami w dzienniku lekcyjnym (sala 201)

1040 – 1210 - język polski w grupie od 7 do 13 numeru zgodnie z zapisami w dzienniku lekcyjnym (sala 201)

1040 – 1210 - matematyka w grupie od 1 do 6 numeru zgodnie z zapisami w dzienniku lekcyjnym (sala 210)

1230 – 1400język angielski dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (sala 201)

1230 – 1400język rosyjski dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (sala 210)

 

Przybycie uczniów jest obowiązkowe, rodzice zapewniają transport własnym dzieciom.

 

Uwaga uczniowie i rodzice oraz nauczyciele

      Dnia 25 listopada 2020 r. następujący nauczyciele: Pani Anna Gajewska, Pani Eugenia Gawryluk, Pani Tamara Kulgawczuk, Pan Sławomir Treszczotko  będą prowadzić konsultacje dla uczniów kl. VIII w związku  z egzaminem ósmoklasisty. Wobec powyższego zajęcia prowadzone przez tych nauczycieli w innych klasach nie odbędą się w tym dniu.

Proszę nauczycieli, aby w tym dniu nie planowali zajęć na żywo w klasie VIII.

 

Kleszczele, dn. 20.11.2020 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach - Sławomir Treszczotko

 


 

 Uwaga rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

 

    Zgodnie projektem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki od dnia 26 października do 29 listopada 2020 r. uczniowie klas I- VIII szkół podstawowych będą odbywać naukę zdalną.

   Będziemy pracować przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams, a w odosobnionych przypadkach posiłkować się innymi dostępnymi środkami komunikacji na odległość.

   Będzie można wypożyczyć laptop w szkole, jeśli zajdzie taka konieczność. W takiej sytuacji kontaktować się z wychowawcą lub sekretariatem szkoły, tel. 856818116.

Informacja o zmianach w dowożeniu pojawi się wkrótce na naszej stronie internetowej.

   Proszę systematycznie śledzić komunikaty pojawiające się na stronie internetowej szkoły www.kleszczele.fr.pl lub dzwonić na podany wyżej numer.

 

Kleszczele, dn. 23.10.2020 r.

                                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach – Sławomir Treszczotko


INFORMACJA O DOWOŻENIU I ODWOŻENIU DO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W KLESZCZELACH


od 26.10.2020 r. do odwołania

            Przyjazdy codziennie:

   Policzna – 6.55
   Kuraszewo – 6.58 
   Dobrowoda – 7.13
   Dobrowoda 1 – 7.15
   Repczyce – 7.19
   Seredoburki – 7.23
   POM – 7.25
   SZKOŁA – 7.30

   ul. Akacjowa – 6.47
   Pogreby – 6.55
   Żuki – 6.58
   Piotrowszczyzna – 7.03
   Gruzka – 7.07
   Dasze – 7.12
   SZKOŁA: 7.23

   Saki – 7.31- 7.33
   Toporki – 7.35
   Zaleszany – 7.40
   Zaleszany Rowy – 7.45
   Suchowolce – 7.48
   SZKOŁA –7.52

           Odjazdy codziennie:

   12.45 – Suchowolce, Saki, Toporki, Zaleszany
   12.45 – Policzna, Kuraszewo, Dobrowoda, Repczyce, POM
   13.40 – ul. Akacjowa, Pogreby, Żuki, Piotrowszczyzna

    rozkład do wydruku

 


 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie

Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

dokument do pobrania 

 


 

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 w Szkole Podstawowej w Kleszczelach

plik do pobrania 

 


 Więcej o inicjatywie tutaj

 


 

 


 

 

 

  


 

 

  

Informacja skierowana do rodziców uczniów kl. I-III w związku z planowaną organizacją
zajęć opiekuńczo-wychowawczych od 25 maja 2020 r.

 1. Godziny odbywania zajęć 800 - 1300
 2. Transport dziecka zapewniają rodzice.
 3. Dziecko i wszyscy domownicy powinni być zdrowi, bez objawów koronawirusa.
 4. Nikt z domowników nie odbywa kwarantanny, nie przebywa w izolacji.
 5. Rodzic zapewnia sobie i dziecku środki ochrony osobistej podczas wejścia do szkoły.
 6. Uczeń nie może zabierać z domu zbędnych przedmiotów, np. zabawek.
 7. Inne upoważnione osoby przyprowadzające i odbierające dziecko muszą być zdrowe, bez objawów koronawirusa.
 8. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecku w razie zaistnienia takiej potrzeby.
 9. W przypadku zaistnienia objawów chorobowych u dziecka, rodzic niezwłocznie odbiera dziecko ze szkoły.
 10. Podczas pobytu w szkole będzie obowiązywał ścisły reżim sanitarny ograniczający kontakty społeczne.  
 11. Nieprzestrzeganie przez ucznia reżimu sanitarnego będzie skutkowało brakiem możliwości udziału ucznia w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych.
 12. Obowiązkowa dezynfekcja rąk wchodzących do szkoły dzieci i dorosłych.
 13. Wejście do szkoły i wyjście ze szkoły drzwiami przy sali gimnastycznej.
 14. Szkoła zapewnia uczniom warunki przebywania określone w wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.
 15. Rodzice są świadomi ryzyka związanego z możliwym zachorowaniem dziecka.
 16. Istnieje możliwość zapewnienia obiadów.

Po zapoznaniu się z wymienionymi zasadami rodzic/prawny opiekun dziecka wyraża akceptację na piśmie.

Kryteria przyjęcia ucznia:

W pierwszej kolejności, gdy oboje rodzice pracują zawodowo,

W drugiej kolejności, gdy jeden rodzic pracuje zawodowo.

 Zgłoszenia proszę składać telefonicznie nr 856818116 w godz. 800-1500 do dnia 21 maja 2020 r. do godz. 1000

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach - Sławomir Treszczotko

 

 

PILNE!!!

Zarządzenie nr 2/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia zajęć

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku zarządzam co następuje:

§ 1. Od dnia 12 marca 2020 r.  do dnia 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Kleszczelach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dnia 12 i 13 marca 2020 r. będą prowadzone wyłącznie zajęcia opiekuńcze.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.

  

                                                                   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

    Sławomir Treszczotko