Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Uczniowie i rodzice kl. I-III

 

         Od dnia 18 stycznia 2021 r. rozpoczynają się zajęcia stacjonarne. Proszę zapoznać się z wytycznymi MEiN, MZ, i GIS dla klas I-III oraz z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach od 18 stycznia 2021 r. zamieszczonymi na stronie internetowej naszej szkoły. Stołówka i świetlica będą pracować zgodnie z potrzebami uczniów. Plan dowożenia i odwożenia uczniów zostanie zamieszczony wkrótce.

 

Kleszczele, dn. 15.01.2021 r.

Sławomir Treszczotko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

 


INFORMACJA O GODZINACH KURSOWANIA AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

W DNIU 21.01.2021 r. CZWARTEK

UWAGA!!!

DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 5 LAT MAJĄ OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA NOSA I UST. MASECZKI ZAPEWNIAJĄ RODZICE.

 

Przyjazdy

Policzna – 6.55

Kuraszewo – 6.58

Dobrowoda – 7.13

Dobrowoda 1 –  7.15

Repczyce – 7.19

Seredoburki – 7.20

POM – 7.21

ul. Akacjowa – 7.25

Pogreby – 7.26

Żuki – 7.29

Piotrowszczyzna – 7.30

Gruzka – 7.31

Dasze – 7.32

SZKOŁA: 7.35

 

Saki – 7.40

Toporki – 7.41

Zaleszany – 7.43

Suchowolce – 7.45

SZKOŁA –7.55

 

Odjazdy codziennie:

12.45 – Policzna, Kuraszewo, Dobrowoda, Repczyce, POM

13.50 – ul. Akacjowa , Pogreby, Żuki, Piotrowszczyzna, Dasze

14.30 – Suchowolce, Saki, Toporki, Zaleszany

  


 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie

Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

dokument do pobrania 

 


 

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 w Szkole Podstawowej w Kleszczelach

plik do pobrania