Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Informacje dla uczniów i rodziców

 

W dniach od 17 do 21 maja 2021 r. kl. IV,V, VIII uczy się stacjonarnie czyli  w szkole. Klasa VI i VII od 17 do 21 maja 2021 r. uczy się zdalnie.

 W dniach 24 i 28 maja 2021 r. kl. VI i VII uczy się stacjonarnie czyli w szkole. Klasy IV, V, VIII w dniach 24 i 28 maja 2021 r. uczą się zdalnie.

 W dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. odbywają się egzaminy ósmoklasisty. W tych dniach nie odbywają się zajęcia ani zdalne, ani stacjonarne.

                                                                                                                                            Kleszczele, dn. 12.05.2021 r.

                                                                 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach – Sławomir Treszczotko 


 

Informacja dla uczniów i rodziców kl. VIII oraz nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych.

 

W dniu 14 maja 2021 r. (piątek) odbędą się konsultacje według poniższego harmonogramu:

900 – 1030 – język polski w grupie od 1 do 6 numeru zgodnie z zapisami w dzienniku lekcyjnym (sala 210)

900 – 1030 – matematyka w grupie od 7 do 13 numeru zgodnie z zapisami w dzienniku lekcyjnym (sala 201)

1040 – 1210 - język polski w grupie od 7 do 13 numeru zgodnie z zapisami w dzienniku lekcyjnym (sala 201)

1040 – 1210 - matematyka w grupie od 1 do 6 numeru zgodnie z zapisami w dzienniku lekcyjnym (sala 210)

1220 – 1340 -  język angielski dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (sala 201)

1220 – 1340 -  język rosyjski dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (sala 210)

 

         Przybycie uczniów jest obowiązkowe, rodzice zapewniają transport własnym dzieciom. Działa również dowożenie szkolnym autobusem.

         W tym dniu nauczyciele: Pani Anna Gajewska, Pani Eugenia Gawryluk, Pani Tamara Kulgawczuk nie prowadzą nauczania zdalnego w pozostałych klasach.

          W tym dniu nauczyciele innych przedmiotów nie prowadzą nauczania zdalnego w kl. VIII.

 

                                                                                                                                           Kleszczele, dn. 06.05.2021 r.

                                                                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach- Sławomir Treszczotko


 

Uczniowie i rodzice kl. I- III , nauczyciele prowadzący zajęcia w kl. I-III  

Od 4 maja 2021 r. uczniowie klas I-III będą odbywali zajęcia stacjonarnie czyli w szkole.

Uczniowie klas IV-VIII nadal będą mieli lekcje prowadzone zdalnie.

 

                                                                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach - Sławomir Treszczotko

                                                                                                                                        Kleszczele, dn. 28.04.2021 r.


 

INFORMACJA O GODZINACH KURSOWANIA AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

OD DNIA 04.05.2021 r. WTOREK

UWAGA!!!

DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 5 LAT MAJĄ OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA NOSA I UST. MASECZKI ZAPEWNIAJĄ RODZICE.

 

Przyjazdy

Policzna – 7.05

Kuraszewo – 7.08

Dobrowoda – 7.23

Dobrowoda 1 –  7.25

Repczyce – 7.30

Seredoburki – 7.35

POM – 7.40

Szkoła- 7.50

____________________

ul. Akacjowa – 7.05

Pogreby – 7.07

Żuki – 7.09

Piotrowszczyzna – 7.14

Dasze – 7.23

SZKOŁA: 7.30

_______________________

Saki – 7.35-7.37

Toporki – 7.43

Suchowolce – 7.46

SZKOŁA –7.50

 

Odjazdy codziennie:

12.45 – Policzna, Kuraszewo, Dobrowoda, Repczyce, POM

13.45 – ul. Akacjowa , Pogreby, Żuki, Piotrowszczyzna, Dasze

14.30  – Suchowolce, Saki, Toporki, Zaleszany

 


 

Informator 8-klasisty "Hajnowskie szkoły ponadpodstawowe"


 

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kleszczelach w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie zgłoszenia

lista


 

 

Certyfikat w PDF. Szczegóły projektu "Poradnik zda(o)lnego ucznia" i grantu w zakładce "Aktualności". Informacja o laureatach konkursu "Projektanci edukacji" w Radiu Białystok


 

Informacja o zasadach przyjęcia do I klasy Szkoły Podstawowej w Kleszczelach         na rok szkolny 2021/2022

dokument do pobrania


 

Uczniowie i rodzice kl. I-III

 

         Od dnia 18 stycznia 2021 r. rozpoczynają się zajęcia stacjonarne. Proszę zapoznać się z wytycznymi MEiN, MZ, i GIS dla klas I-III oraz z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach od 18 stycznia 2021 r. zamieszczonymi na stronie internetowej naszej szkoły. Stołówka i świetlica będą pracować zgodnie z potrzebami uczniów. Plan dowożenia i odwożenia uczniów zostanie zamieszczony wkrótce.

 

Kleszczele, dn. 15.01.2021 r.

Sławomir Treszczotko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

 


INFORMACJA O GODZINACH KURSOWANIA AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

OD DN. 22.01.2021 r.

UWAGA!!!

DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 5 LAT MAJĄ OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA NOSA I UST. MASECZKI ZAPEWNIAJĄ RODZICE.

 

Przyjazdy codziennie:

Policzna – 6.55

Kuraszewo – 6.58

Dobrowoda – 7.13

Dobrowoda 1 –  7.15

Repczyce – 7.19

Seredoburki – 7.23

POM – 7.25

SZKOŁA – 7.30

 

Ul. Akacjowa – 6.47

Pogreby – 6.55

Żuki – 6.58

Piotrowszczyzna – 7.03

Gruzka – 7.07

Dasze – 7.12

SZKOŁA: 7.23

 

Saki – 7.31- 7.33

Toporki – 7.35

Zaleszany – 7.40

Zaleszany Rowy – 7.45

Suchowolce – 7.48

SZKOŁA –7.52

 

Odjazdy codziennie:

12.45 – Policzna, Kuraszewo, Dobrowoda, Repczyce, POM

13.50 – ul. Akacjowa , Pogreby, Żuki, Piotrowszczyzna, Dasze

14.30 – Suchowolce, Saki, Toporki, Zaleszany

  


 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie

Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

dokument do pobrania 

 


 

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 w Szkole Podstawowej w Kleszczelach

plik do pobrania