Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Uwaga rodzice!

           Od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa w Kleszczelach będzie prowadziła zdalne nauczanie. Wychowawcy klas przekażą Państwu loginy i hasła do strony internetowej: portal.office.com za pomocą której będziemy komunikować się. Po pierwszym logowaniu się na tej stronie można zmienić otrzymane hasło dostępu. Każdy nauczyciel może prowadzić nauczanie zdalne przy pomocy innych dostępnych i bezpiecznych środków komunikowania się po uprzednim poinformowaniu rodziców.

Nauczyciele klas I-III będą prowadzić nauczanie poprzez kontakt telefoniczny i e-mail z rodzicami/ opiekunami uczniów.

Oceny uczniów za postępy w nauce będą widoczne w dotychczasowym dzienniku elektronicznym.

W razie pytań i wątpliwości proszę konsultować się z nauczycielem danego przedmiotu.

Apel do rodziców

Proszę monitorować na bieżąco wykonywanie obowiązków uczniowskich przez dzieci i młodzież.

Należy zadbać, aby dzieci i młodzież w bezpiecznych dla zdrowia przedziałach czasowych przebywali przy monitorach ekranowych.

Proszę uniemożliwić uczniom korzystanie z nieuprawnionych stron internetowych i zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

                                                                                                                      Kleszczele, dn. 23.03.2020 r.

                                                                                                    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach.

PILNE!!!

Zarządzenie nr 2/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia zajęć

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku zarządzam co następuje:

§ 1. Od dnia 12 marca 2020 r.  do dnia 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Kleszczelach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dnia 12 i 13 marca 2020 r. będą prowadzone wyłącznie zajęcia opiekuńcze.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.

  

                                                                   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

    Sławomir Treszczotko

Informacja!

Pani Eugenia Gawryluk prowadzi nauczanie swoich przedmiotów tj. biologii w klasach 5-8 i matematyki w klasach 7-8 przez Internet. Uczniowie mogą pobierać informacje o tematach lekcji, zadaniach, pracach domowych itd., pod linkiem (skopiuj i wklej do przegladarki): 

https://drive.google.com/open?id=1Ip1iJjGsQdGAxdFOAxn5lQapy2hFpFv2

 

Można już korzystać z platformy zdalnego nauczania Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, która znajduje się pod adresem portal.office.com. Kolejne przedmioty w poszczególnych klasach są dołączane systematycznie. Hasła dostępu będą rozsyłane Rodzicom poprzez komunikator e-dziennika.