Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

  

 

Informacja dla uczniów i rodziców kl. VIII oraz nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych.

 

W dniu 21 kwietnia 2021 r. (środa) odbędą się konsultacje według poniższego harmonogramu: 

900 – 1030 – język polski w grupie od 1 do 6 numeru zgodnie z zapisami w dzienniku lekcyjnym (sala 210), 

900 – 1030 – matematyka w grupie od 7 do 13 numeru zgodnie z zapisami w dzienniku lekcyjnym (sala 201) 

1040 – 1210 - język polski w grupie od 7 do 13 numeru zgodnie z zapisami w dzienniku lekcyjnym (sala 201), 

1040 – 1210 - matematyka w grupie od 1 do 6 numeru zgodnie z zapisami w dzienniku lekcyjnym (sala 210) 

1220 – 1340 -  język angielski dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (sala 201), 

1220 – 1340 -  język rosyjski dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (sala 210).

 

Przybycie uczniów jest obowiązkowe, rodzice zapewniają transport własnym dzieciom.         

W tym dniu nauczyciele: Pani Anna Gajewska, Pani Eugenia Gawryluk, Pani Tamara Kulgawczuk i Pan Sławomir Treszczotko nie prowadzą nauczania zdalnego w pozostałych klasach.

W tym dniu nauczyciele innych przedmiotów nie prowadzą nauczania zdalnego w kl. VIII.

 

                                                                                                                                      Kleszczele, dn. 14.04.2021 r.

                                                   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach - Sławomir Treszczotko


 

Informator 8-klasisty "Hajnowskie szkoły ponadpodstawowe"


 

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kleszczelach w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie zgłoszenia

lista


 

 

Certyfikat w PDF. Szczegóły projektu "Poradnik zda(o)lnego ucznia" i grantu w zakładce "Aktualności". Informacja o laureatach konkursu "Projektanci edukacji" w Radiu Białystok


 

Informacja o zasadach przyjęcia do I klasy Szkoły Podstawowej w Kleszczelach         na rok szkolny 2021/2022

dokument do pobrania


 

Uczniowie i rodzice kl. I-III

 

         Od dnia 18 stycznia 2021 r. rozpoczynają się zajęcia stacjonarne. Proszę zapoznać się z wytycznymi MEiN, MZ, i GIS dla klas I-III oraz z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach od 18 stycznia 2021 r. zamieszczonymi na stronie internetowej naszej szkoły. Stołówka i świetlica będą pracować zgodnie z potrzebami uczniów. Plan dowożenia i odwożenia uczniów zostanie zamieszczony wkrótce.

 

Kleszczele, dn. 15.01.2021 r.

Sławomir Treszczotko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

 


INFORMACJA O GODZINACH KURSOWANIA AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

OD DN. 22.01.2021 r.

UWAGA!!!

DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 5 LAT MAJĄ OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA NOSA I UST. MASECZKI ZAPEWNIAJĄ RODZICE.

 

Przyjazdy codziennie:

Policzna – 6.55

Kuraszewo – 6.58

Dobrowoda – 7.13

Dobrowoda 1 –  7.15

Repczyce – 7.19

Seredoburki – 7.23

POM – 7.25

SZKOŁA – 7.30

 

Ul. Akacjowa – 6.47

Pogreby – 6.55

Żuki – 6.58

Piotrowszczyzna – 7.03

Gruzka – 7.07

Dasze – 7.12

SZKOŁA: 7.23

 

Saki – 7.31- 7.33

Toporki – 7.35

Zaleszany – 7.40

Zaleszany Rowy – 7.45

Suchowolce – 7.48

SZKOŁA –7.52

 

Odjazdy codziennie:

12.45 – Policzna, Kuraszewo, Dobrowoda, Repczyce, POM

13.50 – ul. Akacjowa , Pogreby, Żuki, Piotrowszczyzna, Dasze

14.30 – Suchowolce, Saki, Toporki, Zaleszany

  


 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie

Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

dokument do pobrania 

 


 

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 w Szkole Podstawowej w Kleszczelach

plik do pobrania